О Етно мрежи

Етно мрежа представља струковну организацију жена које се баве производњом традиционалних рукотворина, осмишљеног дизајна и у луксузном паковању, према прописаним стандардима квалитета. Настала је у мају 2005. године, уз подршку USAID-а, са циљем очувања старих и заборављених техника израде рукотворина (одевних предмета, сувенира и програма за ентеријер), и оспособљавања и организовања жена за тржишну производњу. Пројекат Етно мреже представља јединствену иницијативу којом се производња рукотворина у Србији оживљава као перспективна, али недовољно развијена привредна активност која пружа могућност за економско оснаживање и самозапошљавање жена.

Етно мрежа данас реализује активности на очувању културног наслеђа које подржавају ресорна министарства Републике Србије, републичке институције, одабране локалне самоуправе и страни донатори. Као национално удружење произвођача рукотворина, обухвата више од петсто жена из свих крајева Србије, које су организоване као задруге или удружења, и усмерене на стварање добро осмишљених и уникатних производа.

Етно мрежа је дала значајан допринос промоцији туризма и позитивног имиџа Србије, што је адекватно вредновано стручним признањима, од којих је најзначајнија Прва награда за етно- и еко-туризам на 29. Сајму туризма у Београду 2007. године, у конкуренцији 750 излагача.

МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија Етно мреже је едукација жене и младих за тржишну производњу рукотворина. У циљу очувања традиционалних техника израде рукотворина и културног наслеђа Србије, Етно мрежа у сарадњи са релевантним државним институцијама, пружа обуку, извор прихода и стручну помоћ произвођачима рукотворина, и гради линију модерних и ексклузивних производа заснованих на српској традицији.

 • Очување културног наслеђа Србије и традиционалних техника у изради рукотворина
 • Проширивање знање и способности великог броја произвођача рукотворина у циљу повећања квалитета и продаје традиционалних српских рукотворина,
 • Обогаћивање туристичке понуде Србије кроз осмишљавање уникатног сувенирског програма,
 • Развијање робне марке и пласмана производа,
 • Могућност самозапошљавања и остваривања прихода за произвођаче рукотворина,
 • Залагање за пореска ослобођења, подстицаје и субвенције за произвођаче рукотворина,
 • Организација група у привредне субјекте.

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Све активности и пројекти Етно мреже су усмерени ка остваривању допунског прихода жена у руралним подручјима, обогаћивање туристичке понуде и очување нематеријалне културне баштине. Додатни резултати укључују смањење депопулације руралних подручја Србије и јачање капацитета Етно мреже као развојног инкубатора за раст запослености у руралним подручјима.Обука за самосталног произвођача рукотворина
 • Специјализовани курсеви: вез, златовез, ткање, пустовање вуне, нецање, плетење и грнчарија
 • Ангажовање чланова Етно мреже у својству едукатора
 • Очување традиционалних знања која постају извор прихода
 • Едукација од аматерског приступа до професионалног произвођача за тржиште
 • Подизање нивоа конкурентности жена на тржишту рада
Јавни радови
 • Образовање професионалних произвођача за тржиште
 • Промоција и очување културног наслеђа Србије
 • Испорука рукотворина као репрезентативних поклона за Протокол Владе Републике Србије
Лиценциране радионице у руралним подручјима
 • Успостављање стандарда у радионицама за едукацију у области традиционалних техника и старих заната
 • Неформално образовање произвођача рукотворина у функцији привредне делатности нарочито у руралним срединама.
 • Опремање радионица домаће радиности које постају центри туристичке понуде у руралним подручјима и извор традиционалних знања и вредности
Жириране изложбе и маркетиншке активности
 • Жириране изложбе минијатура у традиционалним техникама
 • Награде за најбоље мотиве и вештине произвођача
 • Подстицај женама из руралних средина да наставе са унапређењем стручних знања и способности
 • Промотивне изложбе, сајамски наступи, медијска промоција и обједињен приступ тржишту
Обуке и стручна подршка за нове чланове и младе
 • Свеобухватна обука „Пут до доброг производа“
 • Анализа постојећег стања на захтев општине – преглед капацитета и предуслова за производњу и пласман на локалу
 • Спровођење програма обуке уз квалификоване едукаторе и менторе
 • Континуирани рад са стручним консултантима и одабраним дизајнерима
 • Подизање квалитета рукотворина и опремање производа за тржиште
 • Организовање група у привредне субјекте
 • Конкретни савети из маркетинга и пласмана производа
Етно мрежа континуирано ради и на укључивању нових чланица како би се очувале старе технике израде и обезбедио уједначен капацитет и квалитет производње рукотворина, у циљу организоване промоције и пласмана. Етно мрежа је синоним за рукотворине које представљају рафиниран спој традиционалних техника и модерног дизајна. Рукотворине Етно мреже су у потпуности примерене захтевима савременог тржишта и могу бити ексклузиван пословни поклон.

ЧЛАНСТВО

Етно мрежа Србије је недавно и званично регистрована као удружење произвођача рукотворина превасходно из руралних и неразвијених предела широм наше земље. Основни циљ Етно мреже се огледа у промоцији традиционалних рукотворина Србије кроз квалитетну промоцију, едукацију и очување готово заборављених техника израде уникатних ручно рађених предмета. Појединачне групе чије су представнице чланице Етно мреже, су углавном у оквиру својих општина организоване као задруге домаће радиности или удружења, што је неопходно због легалног пословања и опстанка на тржишту. Тренутно, Етно мрежу Србије чини 22 наведених група произвођача са преко 400 чланова:

 1. Задруга “Јефимија”, Велико Градиште
 2. Задруга “Занарт”, Неготин;
 3. Удружење “Уникат”, Кикинда;
 4. Удружење “Архаик”, Бор;
 5. Удружење “Мисија Креатива”, Кладово;
 6. Удружење "Етно центар”, Књажевац;
 7. Удружење “Мирис завичаја” Бела Паланка;
 8. Удружење “Ленка”, Оџаци;
 9. Удружење “Гороцвет”, Инђија;
 10. Удружење “Сремица”, Пећинци;
 11. Удружење “Панонке”, Панчево.
 12. Удружење “Везиље Осечине”, Осечина.
 13. Удружење „Војвођански мотиви“, Бачки Петровац
 14. Удружење „Искон“, Бољевац
 15. Удружење „Дунавска голубица“, Голубац
 16. Удружење „Сновалица“, Доњи Дубац, Каона (Драгачево)
 17. Удружење „Актив жена Злакусанке“, Злакуса
 18. Удружење „Асоцијација за развој Вељко Влаховић“, Зрењанин
 19. Удружење „Етно Расина“, Крушевац
 20. Удружење „Актив жена Ниша“, Ниш
 21. Удружење „Етно конац“, Ражањ
 22. Удружење „Етнос“, Сокобања

Уколико сте заинтересовани за чланство у Етно мрежи, молимо вас да нам доставите попуњен упитник о капацитету ваше групе.
Упитник можете преузети овде.

ПАРТНЕРИ
Израда сајта је финансирана од стране Делегације ЕУ. Copyright 2011 Eтно Мрежа