О пројекту
Пројекат “Запошљавање у руралним подручјима”

Пројекат “Запошљавање у руралним подручјима” је финансиран од стране делегације Европске Уније у Србији, спроводи се од 01.03.2011. до 01.03.2013. године. Пројектом је обухваћено 5 општина Источне Србије: Велико Градиште, Голубац, Кладово, Неготин, Зајечар.

Општи циљ пројекта је стварање нових могућности за запошљавање и смањење исељавања становништва из руралних подручја Србије, као и побољшање капацитета Етно мреже као развојног инкубатора за раст запослености у руралним подручјима.

Радне активности предвиђене пројектом би требало да доведу до поспешења очувања културне традиције, подизање квалитета производње, умрежавања етно удружења из региона, могућности изласка на инострано тржиште као и економског оснаживања жена у руралним подручјима.

Исто тако, велике користи од наведених активности имаће туризам и угоститељска индустрија Србије, јер ће произведене рукотворине и презентације традиционалних вештина обезбедити додатну туристичку понуду која у овом тренутку недостаје у Србији.Партнери на пројекту “Запошљавање у руралним подручјима”:


Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED/ National alliance for local economic development- NALED)
Fakultet primenjenih umetnosti/ Faculty of applied arts
Turistička organizacija Beograd/ Tourist organization of Belgrade
Opština Golubac/Municipality of Golubac
Opština Kladovo/Municipality of Kladovo
Opština Veliko Gradište/Municipality of Veliko Gradište
Opština Zaječar/Municipality of Zaječar
Opština Negotin/Municipality of NegotinИзрада сајта је финансирана од стране Делегације ЕУ. Copyright 2011 Eтно Мрежа